Val Del Omar

Fuego en Castilla (1960)

José Val del Omar's (Granada 1904-Madrid 1982) extraordinary film, centered around a series of Alonso de Berruguete and Juan de Juni sculptures.

Part I


Part II


Part III